HỌC VIÊN ĐẠT CHỨNG CHỈ STARTERS TỪ 12 – 15 KHIÊN KỲ THI CAMBRIDGE NĂM 2023

CHÚC MỪNG CÁC HỌC VIÊN CỦA TIẾNG MỸ GIAO TIẾP CAE LEADERS – CHỨNG CHỈ STARTERS

STT Cơ sở Họ và Tên Trường Tiểu Học/THCS  Số Khiên
1 CL01 ĐỖ PHƯỚC BẢO NGỌC TH Tầm Vu 15
2 CL01 LƯU NGỌC KHÁNH QUỲNH TH Tầm Vu 15
3 CL01 LƯU GIA HY TH Bình Qưới Tây 15
4 CL01 LÂM THANH HÀ TH Đống Đa 15
5 CL01 LÊ ĐỖ MINH AN TH Đống Đa 15
6 CL01 NGUYỄN ĐỨC KHẢI TH Tô Vĩnh Diện 15
7 CL01 PHẠM PHÚ THÀNH TH Bình Qưới Tây 15
8 CL01 LƯU GIA HIỂN THCS Bình Qưới Tây 15
9 CL02 TRẦN BẢO TH Nguyễn Thượng Hiền 15
10 CL03 NGUYỄN AN PHÚ TH Phan Chu Trinh 15
11 CL03 THÀNH MINH KHANG TH Lương Thế Vinh 15
12 CL03 NGUYỄN HOÀNG QUÝ TH Đoàn Thị Điểm 15
13 CL03 NGUYỄN BẢO NHÂN TH Huỳnh Văn Chính 15
14 CL03 LÊ NGUYỄN MAI PHƯƠNG TH Ruby Hồng Ngọc 15
15 CL03 LÊ ĐỨC KHẢI TH Võ Thị Sáu 15
16 CL04 TRẦN GIA CÁT TƯỜNG TH Phong Phú 15
17 CL04 ĐỖ QUANG HUY TH Đỗ Tấn Phong 15
18 CL04 HOÀNG NAM SƠN TH Hiệp Phú 15
19 CL04 TRẦN ĐỨC MINH KHÔI TH Phong Phú 15
20 CL04 ĐÀO NGỌC LINH TH Nguyễn Văn Triết 15
21 CL04 NGUYỄN MAI GIA PHÁT TH Long Bình 15
22 CL04 LÊ GIA HÀO TH Long Thành Mỹ 15
23 CL05 TRẦN QUỐC CƯỜNG TH Ngn Viết Xuân 15
24 CL05 TRẦN HẢI QUYỀN TH Hanh Thông 15
25 CL05 NGUYỄN THỊNH TH Phan Chu Trinh 15
26 CL07 ÔN HẢI PHONG TH An Khánh 15
27 CL09 ĐÀONGUYỄN DUY AN TH Nguyễn Văn Triết 15
28 CL09 NGUYỄN NGỌC GIA HÂN TH Phạm Văn Chính 15
29 CL09 HỒ DUY HOÀNG NGUYÊN Mầm Non Angelwings 15
30 CL09 DƯƠNG ANH THƯ TH Nguyễn Văn Banh 15
31 CL09 NGUYỄN XUÂN TRÍ TH Nguyễn Văn Banh 15
32 CL09 TRẦN HỒNG LĨNH TH Linh Chiểu 15
33 CL09 NGUYỄN NGỌC HÀ TH Ngô Thời Nhiệm 15
34 CL10 NGUYỄN MAI BẢO LONG TH Phú Hữu 15
35 CL10 TRẦN NGUYỄN UYÊN NHI TH Giồng Ông Tố 15
36 CL10 LỮ NGỌC MINH AN TH Giồng Ông Tố 15
37 CL10 TRẦN PHÚC NGUYÊN TH Nguyễn Văn Trỗi 15
38 CL10 NGUYỄN ĐẠI PHÚC TH Thạnh Mỹ Lợi 15
39 CL01 TRẦN BẢO NGỌC TH Thanh Đa 14
40 CL01 NGUYỄN DƯƠNG PHÚC AN TH Hà Huy Tập 14
41 CL01 TRẦN BẢO NGỌC TH Thanh Đa 14
42 CL01 TRƯƠNG MINH BẢO TH Hồng Hà 14
43 CL03 NGUYỄN GIA KỲ TH Lê Văn Tám 14
44 CL03 CHÂU HOÀNG LINH ĐAN TH Trần Quốc Toản 14
45 CL03 MAI HỒNG PHƯỚC TH Võ Trường Toản 14
46 CL04 TRƯƠNG THẢO NGUYÊN TH Đinh Tiên Hoàng 14
47 CL05 TRẦN NGỌC KHÁNH VY TH Ngn Viết Xuân 14
48 CL03 ĐỖ HỮU QUANG ĐĂNG TH Lê Thị Hồng Gấm 13
49 CL03 LÊ VIẾT PHONG TH Trần Văn Ơn 13
50 CL05 ĐẶNG TRẦN QUANG MINH Bình Lợi Trung 13