24Th112020

1. Chủ đề : Vui Cùng Thiên Nhiên
2. Giải thưởng:
– 1 giải nhất (do BTC bình chọn)
– 1 giải ảnh được yêu thích nhất ( Do GV, NV, HV & người thân bình chọn qua website)

Link bình chọn sẽ đóng vào 6.00PM thứ hai ngày 11/30/2020
Truy cập vào link bên dưới, xem album ảnh đẹp và bình chọn ảnh yêu thích nhất.

ĐẾN TRANG BÌNH CHỌN ẢNH ĐẸP DÃ NGOẠI VUI CÙNG THIÊN NHIÊN NĂM 2020

 

Load More