13Th42021

Hiện tôi là dược sĩ và cũng là một giáo viên. Để cho các con vào một môi trường học nào bản thân tôi phải đích thân tìm hiểu rất kĩ.

15Th32021

My name is Emma Thai Nguyen Khanh Dan. I’m 9 years old. I’m in the 4th grade of Cach Mang Thang 8 Elementary School