Tiếng Mỹ giao tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG MỸ GIAO TIẾP CAE LEADERS

 

(Dành riêng cho trẻ em từ 3 – 10 tuổi)

 Course Level  Volume
CAE LEADERS Pink Level 01 – Level 03   Volume A   Volume B
CAE LEADERS Blue Level 04 – Level 06   Volume A Volume B
CAE LEADERS Yellow Level 07- Level 09   Volume A  Volume B
CAE LEADERS Red Level 10 – Level 12   Volume A  Volume B

 
Khóa học quanh năm gồm 12 levels, mỗi level có 2 volumes, mỗi volume học 12 tuần
HV có thể chọn khóa 12 tuần, mỗi tuần 2 buổi hoặc 6 tuần, mỗi tuần 4 buổi
     Chương trình 2 buổi/tuần: các ngày Thứ 2- Thứ 4; Thứ 3- Thứ 5; hoặc Thứ 7- Chủ Nhật
     Chương trình 4 buổi/tuần: các ngày Thứ 2- Thứ 3- Thứ 4 -Thứ 5
Các HV sẽ được thi nhập học nếu đã biết tiếng Anh để xếp level và volume cho đúng. Nếu học từ đầu thì không cần thi.
Muốn giữ chỗ cho HV học các levels kế tiếp, yêu cầu phụ huynh đóng học phí cho con em 1 tháng trước khi nhập học để nhà trường khỏi nhận thêm học sinh khác cùng trình độ.