Thư Chúc Mừng Hệ Thống Trường CAE LEADERS

Nhân dịp năm mới Xuân Đinh Dậu 2017, Ban Giám Đốc vui mừng thông báo hệ thống trường CAE LEADERS – Communicative American English – Ngoại Ngữ Tiếng Mỹ Giao Tiếp chính thức trở thành một trong hai hệ thống hỗ trợ độc quyền chương trình thi Mỹ TOEFL Primary và TOEFL Junior của hệ thống trường ISC Leecam.

Chương trình TOEFL Primary và TOEFL Junior đã được Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Việt Nam và Sở Giáo Dục Thành Phố Hồ Chí Minh chính thức công nhận có giá trị tương đồng với chương trình Cambridge mà trước đây Bộ Giáo Dục và Sở Giáo Dục Thành Phố Hồ Chí Minh dùng làm thước đo chuẩn Anh Văn cho các cấp Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông.

Mỗi trường CAE LEADERS sẽ liên hệ hợp tác với trường ISC Leecam sau trong khu vực địa phương mình để đẩy mạnh chương trình này thành công rực rỡ.

Ban Giám Đốc xin chúc hệ thống trường CAE LEADERS một năm mới thành công và phát triển vững mạnh.

Chat Facebook Chat Zalo Hotline 1900599839