Phương pháp LSW

PHƯƠNG PHÁP ĐẶC THÙ LSW

Giáo trình được biên soạn riêng & độc quyền cho Ngoại ngữ tiếng Mỹ giao tiếp CAE LEADERS

Lớp học ít người, trẻ được chăm sóc kỹ lưỡng

  •  Nguyên tắc LSW (Listening, Speaking & Writing) được xem là phương pháp nổi trội nhất hiện nay trong việc giúp các em nhỏ học tiếng Anh dễ dàng và được đưa vào chương trình dạy Anh Ngữ bắt buộc tại nhiều trường ở Hoa Kỳ.
  •  LSW được áp dụng vào phương pháp dạy của Ngoại ngữ tiếng Mỹ giao tiếp CAE LEADERS, do Hancock International College của Hoa Kỳ hỗ trợ và hướng dẫn.
  •  Học viên sẽ được học với các giáo viên bản ngữ và giáo viên Việt Nam đã được huấn luyện phương pháp LSW.
  •  LSW đặc biệt phù hợp và cần thiết cho các bé còn nhỏ tuổi nhưng muốn có giọng tiếng Anh thật chuẩn như người bản ngữ.