HỌC VIÊN ĐẠT TỪ 12 – 15 KHIÊN KỲ THI CAMBRIDGE THÁNG 11, 12/2020