Chương trình luyện thi Toefl Primary

Điều kiện ghi danh: HV thi đầu vào đạt ít nhất trình độ CAE LEADERS YELLOW

No COURSE LEVEL  STEPS
1 TOEFL PRIMARY Level 01 01 02 03
2 TOEFL PRIMARY Level 02 01 02 03
  • Khóa học luyện thi gồm 2 levels, mỗi level có 3 steps.
  • HV có thể chọn khóa 12 tuần, mỗi tuần 2 buổi hoặc 6 tuần, mỗi tuần 4 buổi.
    • Chương trình 2 buổi/tuần: các ngày Thứ 2- Thứ 4; Thứ 3- Thứ 5; hoặc Thứ 7- Chủ Nhật.
    • Chương trình 4 buổi/tuần: các ngày Thứ 2- Thứ 3- Thứ 4 -Thứ 5.
  • Các HV sẽ được thi nhập học nếu đã biết tiếng Anh để xếp lớp luyện thi đúng trình độ.