Chương trình đảm bảo kết quả

GÓI ĐẢM BẢO 1:

TRỌN GÓI TIẾNG MỸ GIAO TIẾP TỪ LEVEL 1 ĐẾN LEVEL 12

(Dành riêng cho trẻ em từ 3 – 10 tuổi)

 Course Level  Volume
CAE LEADERS Pink Level 01 – Level 03 Volume A Volume B
CAE LEADERS Blue Level 04 – Level 06 Volume A Volume B
CAE LEADERS Yellow Level 07- Level 09 Volume A Volume B
CAE LEADERS Red Level 10 – Level 12 Volume A Volume B
  • Khóa học chương trình trọn gói tiếng Mỹ giao tiếp với tổng thời gian là 288 tuần bao gồm: 12 levels, mỗi level có 2 volumes, mỗi volume học 12 tuần.
  • Các HV sẽ được thi nhập học nếu đã biết tiếng Anh để xếp lớp luyện thi đúng trình độ.
  • Nếu trình độ thi đầu vào khá sẽ được bớt những lớp căn bản, không cần học lại.

GÓI ĐẢM BẢO 2:

TOEFL PRIMARY 4 SAO & TOEFL PRIMARY 3 HUY HIỆU

   Chương trình Đảm Bảo Kết Quả Đầu Ra – TOEFL PRIMARY 4 SAO & TOEFL PRIMARY 3 HUY HIỆU được thiết kế nhằm đảm bảo cho các học viên CAE LEADERS kiện toàn các kỹ năng Tiếng Anh sau khi ra trường và đạt được khung chuẩn Tiếng Anh theo quy định các lớp Tăng Cường Tiếng Anh của Sở Giáo Dục và Đào Tạo TPHCM (Công văn số 1019 ban hành ngày 12/04/2016).

Lớp Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc của Bộ GD&ĐT/Khung CEFR Bài thi TOEFL Primary Cấp độ 1 (Sao) Bài thi TOEFL Primary Cấp độ 2 (Huy Hiệu) Bài thi Cambridge YLE (Khiên)
1
2 A0 2 sao Starters 10 khiên
3 A0-A1 3 sao
4 A1-A2 4 sao 2 huy hiệu Movers 10 khiên
5 A2 3 huy hiệu Flyers 10 khiên
(Trích dẫn từ Công Văn số 1019 ban hành ngày 12/04/2017 vv: Về Chuẩn Đánh Giá Năng Lực Tiếng Anh Của Học Sinh Các Lớp Tiếng Anh Tăng Cường)

Chương trình Đảm Bảo Kết Quả Đầu Ra – TOEFL PRIMARY 4 SAO & TOEFL PRIMARY 3 HUY HIỆU, đảm bảo Học Viên CAE LEADERS sẽ đạt các kết quả:

  • Đảm bảo Học Viên CAE LEADERS đạt được chứng chỉ TOEFL PRIMARY 4 SAO (tương đương Movers 10 khiên).
  • Đảm bảo Học Viên CAE LEADERS đạt được chứng chỉ TOEFL PRIMARY 3 CẤP ĐỘ (tương đương Flyers 10 khiên).

GÓI ĐẢM BẢO 3:

ĐẢM BẢO KẾT QUẢ STARTERS, MOVERS, FLYERS 12-15 KHIÊN

Chương Trình Level Ghi Chú
Communicative American English 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 levels-24 volumes
288 tuần
Starters           1             12 tuần
Movers                 1       12 tuần
Flyers                       1 12 tuần
Tổng cộng:                         324 tuần

  

Chương trình Đảm Bảo Kết Quả Đầu Ra, đảm bảo Học Viên CAE LEADERS:

  • Chỉ đóng học phí 1 lần duy nhất và được học cho đến khi có kết quả.
  • Học Viên không phải đóng học phí chênh lệch nếu Trường có chính sách tăng học phí cho những năm học sau.
  • Nếu trình độ thi đầu vào khá sẽ được bớt những lớp căn bản, không cần phải học lại.

ĐẶC BIỆT, HỌC VIÊN KHI GHI DANH CHƯƠNG TRÌNH ĐẢM BẢO KẾT QUẢ ĐẦU RA
ĐƯỢC GIẢM 50% HỌC PHÍ CÁC LỚP CAE SUMMER – VUI HÈ KHOA HỌC

Vui lòng liên hệ Văn phòng Ngoại Ngữ Tiếng Mỹ Giao Tiếp CAE LEADERS để xem lịch học và học phí Gói Đảm Bảo

Chat Facebook Chat Zalo Hotline 1900599839