Candy Phạm Nguyễn Thảo Nguyên – TH Đống Đa- 6 tuổi

Con thích học thí nghiệm khoa học ở trường CAE LEADERS.