Back to School – Let’s Go – Let’s Move – Let’s Fly

 

– Học tiếng Anh với phương pháp LSW (Listening-Speaking-Writing).

– Hoạt động vui học Back To School.

– Câu lạc bộ mỹ thuật và trang trí.

– Lớp ngoại khoá vũ điệu Bắc Mỹ.

 

Chat Facebook Chat Zalo Hotline 02862749191