Alex Huỳnh Quốc Anh

Con là Alex,con rất thích học ở trường CAE LEADERS (xi-ê-i).Con thích học với thầy Peter,con ngoan và học giỏi nên thầy cho con 3 ngôi sao đỏ, con đổi được quà xe đua nữa.