15Th22020

Trước dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, việc đảm bảo sức khỏe cho học viên là vấn đề hàng đầu. Ngoại Ngữ Tiếng Mỹ Giao Tiếp đã phổ biến cho cán bộ giáo viên, nhân viên và Quý Phụ Huynh học sinh những việc làm tối thiểu sau đây để bảo vệ mình, gia đình và cộng đồng tránh bị lây nhiễm Covid-19 […]

Load More